Wirtualizacja Aplikacji

System wirtualizacji i dystrybucji oprogramowania

 

Jednym z trudniejszych i najbardziej pracochłonnych zadań jakie stoją przed działami odpowiedzialnymi za utrzymanie infrastruktury informatycznej jest dbanie o dystrybucję oprogramowania na końcówki klienckie i jego utrzymanie - aktualizacja do bieżących wersji bądź zarządzanie wersjami. Problem jest szczególnie dotkliwy w przypadku organizacji, które posiadają dużą liczbę stanowisk komputerowych oraz wykorzystują szeroką gamę aplikacji, często drogich. W takim przypadku problematyczne jest chociażby udostępnianie wybranych narzędzi na tych stanowiskach w których są one w danym momencie potrzebne. Modelowym przykładem są chociażby szkoły czy uczelnie wyższe, które posiadają wiele pracowni komputerowych i wykorzystują w ramach procesu dydaktycznego szereg komercyjnych aplikacji specjalistycznych. Wirtualizacja aplikacji i odseparowanie jej od środowiska systemu fizycznego komputera powoduje że zarządzanie oprogramowaniem użytkowym staje się analogiczne jak w modelu SaaS - używam tam gdzie potrzebuję!

 

Działanie systemu

 

●   Aplikacja nie jest instalowana na fizycznym komputerze a dostarczana do niego w postaci zwirtualizowanej paczki, uruchamianej z wykorzystaniem dostarczonego przez nas klienta. Na stacjach roboczych wystarczy zainstalować tylko aplikację kliencką systemu - reszta odbywa się w sposób transparentny dla użytkownika.

●Możliwe staje się kontrolowanie liczby zarówno zainstalowanych instancji określonej aplikacji/licencji jak i uruchomionych w danym czasie.

●System posiada moduł planowania i rezerwacji oprogramowania. Sami użytkownicy mogą korzystać z posiadanego przez firmę/instytucję oprogramowania jak z biblioteki: z poziomu klienta wybierają oprogramowanie z którego chcą korzystać i w sposób nie angażujący użytkownika w ciągu chwil aplikacja dostarczana jest na ich stanowisko pracy. Istnieje również możliwość odgórnego planowania rezerwacji oprogramowania przez administratora.

● Dzięki naszemu rozwiązaniu możliwe jest udostępnianie licencjonowanego oprogramowania pracownikom, uczniom czy studentom do wykorzystania na prywatnych komputerach, bez konieczności przekazywania instalatorów, kluczy licencyjnych itp. Z jednoczesną kontrolą liczny licencji!

● Zarządzanie wersjami oprogramowanie staje się proste - wystarczy przygotować paczkę nowej/alternatywnej wersji oprogramowania i udostępnić ją w repozytorium - od tego momentu staje się ona dostępna dla użytkowników. Możliwe jest również posiadanie w repozytorium wielu wersji tych samych narzędzi - użytkownik sam wybiera z której wersji chce skorzystać, a jej zmiana nie wymaga manualnego odinstalowywania i ponownej instalacji.

 

Korzyści

 

● Obniżenie kosztów zarządzania infrastrukturą - znaczne ograniczenie czynności wykonywanych manualnie przez działu wsparcia IT, związanych z procesem instalacji i aktualizacji oprogramowania.

●  Obniżenie kosztów posiadanego oprogramowania - Czy na pewno potrzebne jest 10 licencji dla pracowników korzystających ze specjalistycznego oprogramowania okazjonalnie? Bardzo prawdopodobne jest, że przy odpowiednio elastycznym systemie dystrybucji oprogramowania wystarczą np. 2 albo 3.

●   Oprogramowanie jest używane tylko w takiej liczbie licencji, jaka jest posiadana - bez łamania postanowień licencyjnych.

●   W dniu dzisiejszym, gdy praca i nauka zdalna stała się tak istotna, dajemy możliwość pracy z wykorzystaniem firmowego/szkolnego oprogramowania z dowolnego miejsca i na dowolnym sprzęcie.