Oprogramowanie e-Commerce B2C & B2B

Platforma e-Commerce B2C & B2B


Czym jest Platforma i w jakim celu powstała?

Platforma e-Comerce to ekosystem komponentów i narzędzi informatycznych przeznaczony do skutecznego prowadzenia sprzedaży dowolnych towarów w kanale internetowym zarówno do konsumentów końcowych (B2C), jak i partnerów handlowych (B2B).

Jakie są główne przewagi Platformy?

Platforma to rozwiązanie dedykowane. Wyznajemy zasadę, że narzędzie informatyczne powinno dostosowywać się do potrzeb Klienta, a nie Klient do rozwiązania informatycznego. Konkurencyjne systemy do e-sprzedaży często wymuszają na Kliencie wiele kompromisów, które wynikają wyłącznie z ograniczeń samych narzędzi, a nie z obiektywnych przesłane

Platforma to rozwiązania zaprojektowane i stworzone z wszechstronnymi możliwościami integracji z dziedzinowymi systemami IT Klienta, w szczególności z systemem ERP. Dzięki wieloletnim doświadczeniom we wdrażaniu systemów ERP potrafimy proponować rozwiązania i procesy kompletne, uwzględniające zarówno kwestie skuteczności e-sprzedaży, jak i efektywność procesów back-office, w szczególności związanych z systemem ERP.

Platforma to nie tylko rozwiązanie informatyczne, ale także przekazywany przez nas know-how dotyczący sprzedaży w kanałach internetowych. Naszym celem nigdy nie jest samo dostarczenie narzędzia informatycznego, natomiast jest nim w każdym przypadku umożliwienie efektywnej e-sprzedaży przy pomocy właściwie skonfigurowanych narzędzi i odpowiednich procesów biznesowych związanych z obsługą tej sprzedaży.

Platforma to rozwiązanie zapewniające szerokie możliwości rozwojowe. Przykładowo: dodanie obsługi specyficznego urządzenia (np. kiosk informacyjny czy panel dotykowy) dzięki przemyślanej wielowarstwowej architekturze rozwiązania nie stanowi żadnego problemu. Rozwiązanie może rosnąć razem z Klientem i rozwój ten nie jest zewnętrznie niczym ograniczony.

Platforma to rozwiązanie skalowane i bezpieczne. Bezustannie testujemy je pod względem aktualnie znanych luk bezpieczeństwa i form ataków internetowych. Skalowalność zapewniają m.in. inteligentne mechanizmy cache’ujące, które sprawiają, że nawet skokowo rosnący ruch z internetu nie powoduje wprost proporcjonalnego wzrostu obciążenia bazy danych.

Platforma to rozwiązanie, w którym użyteczność projektowana jest przez specjalistów User Experience, a nie przypadkowo przez programistów. Co więcej, podczas działania systemu stale monitorujemy jego użyteczność, mamy możliwość statystycznego testowania nowych rozwiązań (np. zmian w procesie zakupowym za pomocą tzw. automatycznych testów A/B) i globalnego wprowadzania wyłącznie tych ulepszeń, które dały najlepsze rezultaty w grupie testowej.

Jakie są główne części składowe Platformy i do czego służą?

W większości wdrożeń Platforma składa się z następujących komponentów:

Aplikacja B2C

To komponent przeznaczony do prowadzenia sprzedaży do konsumentów z poniższymi przykładowymi funkcjonalnościami:

 • Content Management System (CMS) – prezentowanie dowolnych treści (m.in. marketingowych) w formieartykułów i wiadomości,
 • zaawansowana i parametryzowalna wyszukiwarka produktów, listingi,
 • dowolnie konfigurowalne karty produktów z możliwościami tagowania produktów,
 • inteligentny koszyk (m.in. sugestie produktów dodatkowych) i proces zakupowy (minimalizacja strat konwersji),
 • możliwość kontaktu ze sprzedawcą online / czat z doradcą,
 • możliwość złożenia reklamacji online,
 • obsługa płatności elektronicznych,
 • obsługa opinii o produktach,
 • obsługa wielojęzyczności, walut i sprzedaży międzynarodowej,
 • możliwość tworzenia dedykowanych okien / procesów np. związanych z obsługą zleceń serwisowych, rezerwacją terminów na kalendarzu (przykładowy scenariusz: zakup opony z montażem i umówieniem się na wymianę).

Aplikacja B2B

To komponent przeznaczony do prowadzenia sprzedaży do klienta biznesowego z zestawem funkcjonalności:

 • Content Management System (CMS) – prezentowanie dowolnych treści (m.in. marketingowych) w formieartykułów i wiadomości,
 • zaawansowana i parametryzowalna wyszukiwarka produktów, listingi,
 • dowolnie konfigurowalne karty produktów z możliwościami tagowania produktów,
 • inteligentny koszyk (m.in. sugestie produktów dodatkowych) i wygodny proces zakupowy,
 • możliwość złożenia reklamacji online,
 • obsługa płatności elektronicznych,
 • obsługa opinii o produktach,
 • obsługa wielojęzyczności, walut i sprzedaży międzynarodowej,
 • możliwość tworzenia dedykowanych okien / procesów np. związanych z obsługą zleceń serwisowych, rezerwacją terminów na kalendarzu (przykładowy scenariusz: zakup opony z montażem i umówieniem się na wymianę).

Administrator

To komponent przeznaczony do zarządzania Platformą przez dowolną liczbę operatorów z poniższymi przykładowymi funkcjonalnościami:

 • zarządzanie katalogiem produktów,
 • zarządzanie klientami,
 • zarządzanie treścią (Content Management System – CMS),
 • zarządzanie obsługą użytkowników (operatorów) i ról,
 • zarządzanie komunikacją z klientem (newslettery, e-maile),
 • raporty, analizy, wykresy, statystyki związanymi ze sprzedażą i aktywnością systemu,
 • zarządzanie integracją i mechanizmem Connector,
 • integracja z Google Analytics bądź innym wybranym narzędziem tego typu,
 • konfiguracja parametrów technicznych.

Connector

To szeroko konfigurowalne narzędzie techniczne służące do synchronizacji danych on-line oraz off-line pomiędzy Platformą a systemami dziedzinowymi, w szczególności systemem ERP. Integracja opiera się o tzw. komunikaty, które mają określony kierunek, częstotliwość, zakres oraz stosowną konfigurację co do przekształceń danych. Connector gwarantuje dostarczenie odpowiednich danych, a w wypadku niepowodzenia natychmiast poinformuje operatorów o przyczynach niedostarczenia komunikatów. Connector może utrzymywać wiele równoległych połączeń i przesyłać dane w różnych kierunkach do i z kilku systemów.

W jakich technologiach wykonana jest Platforma?

Wykorzystujemy stos technologii Microsoft: .NET, ASP.NET, SQL Server oraz szereg technologii pomocniczych, w zależności od wymagań konkretnego wdrożenia.

Jak wygląda metodologia dostosowania systemu / wdrożenia?

Stosujemy autorską metodologię prowadzenia projektów wdrożeniowo-produkcyjnych, które zwykle rozpoczynają się od etapów z przewagą działań analitycznych i projektowych i przez etapy o charakterze bardziej programistycznym i wdrożeniowym prowadzą do zaplanowanego rezultatu. Nasza metodologia opiera się na metodykach zwinnych ( Agile), a nie na tzw. modelu kaskadowym, co umożliwia nam na zrównoleglenie szeregu działań i m.in. na podejmowanie określonych ustaleń w najbardziej dogodnym momencie. Przez cały okres projektu, a także po jego zakończeniu, udostępniamy Klientowi sprawdzone narzędzia do tzw. śledzenia projektu(projekt tracking), które praktycznie w czasie rzeczywistym dostarczają bieżących informacji o statusach poszczególnych zadań, gromadzą wiedzę na temat projektu, jak również umożliwiają spójną komunikację uczestników projektu. Narzędzia te są zintegrowane z automatycznymi mechanizmami publikacji wersji, dzięki czemu Klient ma w każdym czasie dostęp do powstającego bądź dostosowywanego oprogramowania.

User Centered Design) – projektowanie zorientowane na użytkownika (tj. głównie kupującego w kanale internetowym). Wszystkie kwestie projektowe związane z Platformą rozstrzygamy na podstawie informacji o grupie docelowych użytkowników rozwiązania, a nie w oparciu o nasze gusta i subiektywne opinie. W sytuacji, w której nie dysponujemy wiedzą na temat danej branży czy grupy docelowej, powstaje konieczność przeprowadzenia określonych badań, wywiadów czy testów z potencjalnymi użytkownikami. Pozwala to wyeliminować 95% istotnych powodów w przyszłości ograniczających sprzedaż, a wynikających z użyteczności (np. z niedostosowania interfejsu graficznego Platformy do grupy docelowej klientów).