Oprogramowanie e-Commerce B2C & B2B

Platforma e-Commerce B2C & B2B


Czym jest Platforma i w jakim celu powstała?

Platforma e-Comerce to ekosystem komponentów i narzędzi informatycznych przeznaczony do skutecznego prowadzenia sprzedaży dowolnych towarów w kanale internetowym zarówno do konsumentów końcowych (B2C), jak i partnerów handlowych (B2B).

Jakie są główne przewagi Platformy?

Platforma to rozwiązanie dedykowane. Wyznajemy zasadę, że narzędzie informatyczne powinno dostosowywać się do potrzeb Klienta, a nie Klient do rozwiązania informatycznego. Konkurencyjne systemy do e-sprzedaży często wymuszają na Kliencie wiele kompromisów, które wynikają wyłącznie z ograniczeń samych narzędzi, a nie z obiektywnych przesłanek

Platforma to rozwiązania zaprojektowane i stworzone z wszechstronnymi możliwościami integracji z dziedzinowymi systemami IT Klienta, w szczególności z systemem ERP. Dzięki wieloletnim doświadczeniom we wdrażaniu systemów ERP potrafimy proponować rozwiązania i procesy kompletne, uwzględniające zarówno kwestie skuteczności e-sprzedaży, jak i efektywność procesów back-office, w szczególności związanych z systemem ERP.

Platforma to nie tylko rozwiązanie informatyczne, ale także przekazywany przez nas know-how dotyczący sprzedaży w kanałach internetowych. Naszym celem nigdy nie jest samo dostarczenie narzędzia informatycznego, natomiast jest nim w każdym przypadku umożliwienie efektywnej e-sprzedaży przy pomocy właściwie skonfigurowanych narzędzi i odpowiednich procesów biznesowych związanych z obsługą tej sprzedaży.

Platforma to rozwiązanie zapewniające szerokie możliwości rozwojowe. Przykładowo: dodanie obsługi specyficznego urządzenia (np. kiosk informacyjny czy panel dotykowy) dzięki przemyślanej wielowarstwowej architekturze rozwiązania nie stanowi żadnego problemu. Rozwiązanie może rosnąć razem z Klientem i rozwój ten nie jest zewnętrznie niczym ograniczony.

Platforma to rozwiązanie skalowane i bezpieczne. Bezustannie testujemy je pod względem aktualnie znanych luk bezpieczeństwa i form ataków internetowych. Skalowalność zapewniają m.in. inteligentne mechanizmy cache’ujące, które sprawiają, że nawet skokowo rosnący ruch z internetu nie powoduje wprost proporcjonalnego wzrostu obciążenia bazy danych.

Platforma to rozwiązanie, w którym użyteczność projektowana jest przez specjalistów User Experience, a nie przypadkowo przez programistów. Co więcej, podczas działania systemu stale monitorujemy jego użyteczność, mamy możliwość statystycznego testowania nowych rozwiązań (np. zmian w procesie zakupowym za pomocą tzw. automatycznych testów A/B) i globalnego wprowadzania wyłącznie tych ulepszeń, które dały najlepsze rezultaty w grupie testowej.

Jakie są główne części składowe Platformy i do czego służą?

W większości wdrożeń Platforma składa się z następujących komponentów:

Aplikacja B2C

To komponent przeznaczony do prowadzenia sprzedaży do konsumentów z poniższymi przykładowymi funkcjonalnościami:

 • Content Management System (CMS) – prezentowanie dowolnych treści (m.in. marketingowych) w formieartykułów i wiadomości,
 • zaawansowana i parametryzowalna wyszukiwarka produktów, listingi,
 • dowolnie konfigurowalne karty produktów z możliwościami tagowania produktów,
 • inteligentny koszyk (m.in. sugestie produktów dodatkowych) i proces zakupowy (minimalizacja strat konwersji),
 • możliwość kontaktu ze sprzedawcą online / czat z doradcą,
 • możliwość złożenia reklamacji online,
 • obsługa płatności elektronicznych,
 • obsługa opinii o produktach,
 • obsługa wielojęzyczności, walut i sprzedaży międzynarodowej,
 • możliwość tworzenia dedykowanych okien / procesów np. związanych z obsługą zleceń serwisowych, rezerwacją terminów na kalendarzu (przykładowy scenariusz: zakup opony z montażem i umówieniem się na wymianę).

Aplikacja B2B

To komponent przeznaczony do prowadzenia sprzedaży do klienta biznesowego z zestawem funkcjonalności:

 • Content Management System (CMS) – prezentowanie dowolnych treści (m.in. marketingowych) w formieartykułów i wiadomości,
 • zaawansowana i parametryzowalna wyszukiwarka produktów, listingi,
 • dowolnie konfigurowalne karty produktów z możliwościami tagowania produktów,
 • inteligentny koszyk (m.in. sugestie produktów dodatkowych) i wygodny proces zakupowy,
 • możliwość złożenia reklamacji online,
 • obsługa płatności elektronicznych,
 • obsługa opinii o produktach,
 • obsługa wielojęzyczności, walut i sprzedaży międzynarodowej,
 • możliwość tworzenia dedykowanych okien / procesów np. związanych z obsługą zleceń serwisowych, rezerwacją terminów na kalendarzu.

Administrator

To komponent przeznaczony do zarządzania Platformą przez dowolną liczbę operatorów z poniższymi przykładowymi funkcjonalnościami:

 • zarządzanie katalogiem produktów,
 • zarządzanie klientami,
 • zarządzanie treścią (Content Management System – CMS),
 • zarządzanie obsługą użytkowników (operatorów) i ról,
 • zarządzanie komunikacją z klientem (newslettery, e-maile),
 • raporty, analizy, wykresy, statystyki związanymi ze sprzedażą i aktywnością systemu,
 • ,
 • integracja z Google Analytics bądź innym wybranym narzędziem tego typu,
 • konfiguracja parametrów technicznych.

W jakich technologiach wykonana jest Platforma?

 

Platforma jest realizowana w języku PHP z wykorzystaniem frameworka Laravel oraz konteneryzacji aplikacji (Docker). Dzięki takiej technologii aplikacja jest w zasadzie niezależna od środowiska serwerowego i może być uruchomiona zarówno na platformie Linux jak i Windows Server. Zapewnia to również uproszczone czynności związane z implementacją, aktualizacjami itp.

Część kliencka tworzona jest w postaci aplikacji webowej HTML5, działającej w przeglądarce internetowej. Dzięki zastosowaniu podejścia RWD aplikacja działa zarówno na urządzeniach tradycyjnych (komputery PC) jak i urządzeniach mobilnych. Interfejs użytkownika tworzony jest  w oparciu o bibliotekę, np. React lub Vue, która pozwala na tworzenie dynamicznych interfejsów, wygodnych dla użytkownika.

Aplikacja wykorzystuje zewnętrzny system zarządzania bazą danych. Nie jest natomiast sztywno związana z żadną konkretną technologią. Zatem, jeżeli dysponujesz już np. środowiskiem Microsoft SQL Server lub MySQL lub innym, możemy je po prostu wykorzystać. W przeciwnym razie zaproponujemy i przygotujemy odpowiednie rozwiązanie – uwzględniając takie kwestie jak bezpieczeństwo, wydajność oraz koszty.

Takie podejście zapewnia relatywnie łatwe utrzymanie oraz rozwój naszej Platformy. Oczywistym jest, że moment oddania tworzonego oprogramowania do użytku jest chyba najbardziej wyczekiwanym etapem w jego cyklu życia, jednakże na pewno nie ostatnim. Dobre oprogramowanie powinno być używane przez długie lata. Aby to jednak było możliwe, produkt taki musi zostać tak zaprojektowany, by móc ewoluować wraz z firmą je użytkującą i być adaptowany w razie potrzeby do zmieniającej się rzeczywistości biznesowej. Dlatego też po zakończeniu procesu wdrożenia nie zostawiamy naszych klientów samych. Z chęcią podejmiemy się utrzymania i dalszego rozwoju dostarczonego przez nas oprogramowania. Jeżeli natomiast dysponują Państwo w swoim zespole pracownikami o kompetencjach do samodzielnych prac programistycznych, to gotowi jesteśmy przekazać kod źródłowy wraz z odpowiednią dokumentacją techniczną i asystą. Dobór popularnych, dobrze znanych w branży technologii oraz dobrej jakości kod, którego nie musimy ukrywać, stanowi dla Państwa gwarancję łatwości i relatywnie niewielkich kosztów utrzymania systemu w przyszłości – niezależnie od tego, kto będzie za ten proces odpowiedzialny.

.

Jak wygląda metodologia dostosowania systemu / wdrożenia?

Kluczową kwestią dla finalnego powodzenia każdego projektu informatycznego jest sposób zarządzania nim w trakcie jego realizacji. Przez lata wypracowano wiele metodyk, które pomagają w należyty sposób kontrolować najważniejsze metryki projektu i zapewnić jego bezpieczeństwo. Niezmiernie rzadko jednak podręcznikowe metodyki odpowiadają wprost potrzebom i możliwościom naszych klientów. Dlatego też stosujemy autorską metodę prowadzenia projektów wdrożeniowo-produkcyjnych, która w zależności od konkretnego projektu więcej czerpie z najlepszych praktyk zarówno metod zwinnych jak i kaskadowych. Zazwyczaj zaczynamy od etapów z przewagą działań analitycznych i projektowych i przez etapy o charakterze bardziej programistycznym i wdrożeniowym dochodzimy do zaplanowanego rezultatu. Niektórzy nasi klienci oczekują od nas jak najszybszego rozpoczęcia prac programistycznych i dostarczenia tzw. MVP (Minimum Viable Product), gdzie część funkcjonalności np., nie jest jeszcze zdefiniowana i zostanie sformułowana dopiero w trakcie realizacji projektu lub nawet po oddaniu oprogramowania do użycia. W takich sytuacjach nasza metodologia opiera się  bardziej na metodykach zwinnych ( Agile), a nie na tzw. modelu kaskadowym, co umożliwia nam na zrównoleglenie szeregu działań i m.in. na podejmowanie określonych ustaleń w najbardziej dogodnym momencie. Dla części klientów natomiast bardzo istotne jest znać z góry budżet projektu oraz możliwie precyzyjny harmonogram realizacji. W takich przypadkach proponujemy metodę bliższą klasycznej waterfall, z bardziej rozbudowanym pierwszym etapem analitycznym, np. warsztatami wraz z klientem, podczas których opisujemy wspólnie wszystkie detale dotyczące oczekiwanego przez klienta rozwiązania.

Niezależnie od wybranej przez naszego klienta ścieżki realizacji projektu, przez cały jego okres czasu informujemy naszych klientów o aktualnym stanie prac. Zachęcamy również do regularnych (np. raz na dwa tygodnie)  spotkań z naszym zespołem, podczas których prezentujemy aktualną postać systemu oraz omawiamy te funkcjonalności, które mają być zaimplementowane w najbliższych dniach. Takie podejście, choć wymaga trochę zaangażowania od naszych klientów, daje gwarancję że końcowy produkt będzie tym czego oczekują

User Centered Design) – projektowanie zorientowane na użytkownika (tj. głównie kupującego w kanale internetowym). Wszystkie kwestie projektowe związane z Platformą rozstrzygamy na podstawie informacji o grupie docelowych użytkowników rozwiązania, a nie w oparciu o nasze gusta i subiektywne opinie. W sytuacji, w której nie dysponujemy wiedzą na temat danej branży czy grupy docelowej, powstaje konieczność przeprowadzenia określonych badań, wywiadów czy testów z potencjalnymi użytkownikami. Pozwala to wyeliminować 95% istotnych powodów w przyszłości ograniczających sprzedaż, a wynikających z użyteczności (np. z niedostosowania interfejsu graficznego Platformy do grupy docelowej klientów).