Usługi Programistyczne

Do prowadzenia prac programistycznych posiadamy kilkunastoosobowy zespół inżynierów oprogramowania. W szczególności specjalizujemy się budowaniu nowoczesnych, skalowalnych i solidnych aplikacje webowych. Naszym podstawowym narzędziem pracy jest PHP i Laravel. Mamy wieloletnie doświadczenie z wieloma projektami w różnej skali, więc wiemy jak optymalnie wykorzystać ten framework do wyznaczonych celów. Korzystamy z Behata, PHPUnita, ECS-a i Psalma. Umiemy też pracować z Lumenem i Phalconem. Wszędzie gdzie to zasadne staramy się dostarczać aplikacje w formie skonteneryzowanej. Frontend budujemy z wykorzystaniem bibliotek i frameworków JavaScript i CSS: Vue.js, React, Svelte, Tailwind i innych. Pracujemy z MySQL, PostgreSQL, MS SQL i innymi systemami zarządzania bazami danych. Mamy doświadczenie z Redisem, Elasticsearchem, RabbitMQ. W zależności od potrzeb i specyfiki projektu nie unikamy również Pythona, C++, Go i innych technologii.

 

Część członków naszego zespołu ściśle związana jest również ze środowiskiem naukowo - akademickim. Stąd też chętnie podejmujemy się działań o charakterze R&D. Nasze zainteresowania naukowe to przede wszystkim problemy optymalizacyjne (m.in. optymalizacja transportu, linii produkcyjnych, energii dostarczanej i zużywanej przez obiekty) z wykorzystaniem szeroko pojętych metod sztucznej inteligencji. Analizujemy problemy naszych klientów, projektujemy zaawansowane metody ich rozwiązania oraz budujemy aplikacje, które pozwalają przynosić realne oszczędności.